عناصر

علی اکبر نوروزی شایان

علی اکبر نوروزی شایان یکی از افراد عملیاتی نیروی قدس میباشد که در ۱۴ فوریه ۲۰۱۲ قصد انجام یک عملیات تروریستی در تایلند را داشته است.

علی مقتدری

علی مقتدری یکی از فعالین عملیاتی واحد ۴۰۰ نیروی قدس می باشد.

محسن چیذری

محسن چیذری از جمله فرماندگان سپاه سوریه نیروی قدس بوده و نیز در راس واحد عملیاتی و آموزشی این نیرو قرار دارد.

غفور کارگری

غفور کارگری - فرمانده سپاه قدس در قفقاز می باشدکارگری متولدسال ۱۳۴۱ از شهر اردبیل است.وی از پاسپورت شماره K 23699918 استفاده می کند. در چهار چوب سمت خود به عنوان فرمانده...

محمد رضا زاهدی

مشخصات شخصی
نام ونام خانوادگی:‌محمد رضا زاهدی
نام مستعار: حسن مهدوی و یا رضا مهدوی
سمت: فرمانده سپاه لبنان نیروی قدس
متولد سال ۱۹۴۴ اصفهان
مسلط بر زبان فارسی وعربی

Pages