تاسیسات

سازه ای متعلق به نیروی قدس

در جنوب شرقی تهران در کوچه سعادتی پاکدامن شماره ۶۹ سازه ای متعلق به نیروی قدس واقع شده است

برج گلزار

دفتر مجید علوی، از عوامل برجسته واحد ۴۰۰ نیروی قدس، در برج گلزار، واقع در شمال تهران قرار دارد.

پادگان آموزشی امام علی

پادگان آموزشی امام علی متعلق به نیروی قدس است که جهت

فرماندهی واحد ۴۰۰

فرماندهی واحد ۴۰۰ نیروی قدس در جنوب شرق تهران واقع شده است. فرمانده این واحد , حامد عبداللهی, در این سایت مستقر است.

پادگان آموزشی امیر المومنین

پادگان امیر المومنین برای تمرینات نظامی تروریستها از خارج مورد استفاده نیروی قدس است...

Pages